Ochrana osobných údajov – GDPR

IDMSHOP.sk je jediným vlastníkom informácií získaných v tomto internetovom obchode. Tieto informácie niesú a nebudú predávané, prenajímané ani nijako zdieľané s inými subjektmi.

Ochrana osobných údajov objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov ako sú: meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo (IČO), daňové číslo (DIČ), adresa internetovej pošty a telefónne číslo (ďalej všetko len ako ,, osobné údaje“).

Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytovateľom a to pre všetky realizácie práv a povinností z objednávky.

Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje v objednávke urobenej z webového rozhrania a obchodu urobiť správne, pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov objednávateľa, môže poskytovateľ poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Osobné údaje budú spracované na dobu požadovanú Zákonom o účtovníctve. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú presné.

V prípade, že sa objednávateľ domnieva, že poskytovateľ alebo spracovateľ robí spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, alebo ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel spracovania môže:

  • požiadať poskytovateľa aleo spracovateľa o vysvetlenie
  • požadovať aby poskytovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav

Ak objednávateľ požiadal o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu poskytovateľ povinný túto informáciu poskytnúť. Poskytovateľ má právo za poskytnuté informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácii.

 

Zasielanie obchodných zdieľaní a ukladní COOKIES

 

Objednávateľ súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich so službami alebo firmou predávajúceho na elektronické adresu objednávateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdieľaní predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. COOKIES na jeho počítač. V prípade, že je objednávku na webovej stránke možné urobiť a záväzky poskytovateľa so zmluvou plniť aby dochádzalo k ukladaniu tzv. COOKIES na PC objednávateľa, môže objednávateľ súhlas podľa predošle vety odvolať .

 

ČO JE COOKIES?

 

Cookies je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umôžňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napr. preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia.

Používame ich napríklad aj pre zachovanie prepnutia zobrazenia z mobilných zariadení do PC verzie webu, pre zachovanie Vašich preferencií pri prehliadaní týchto webových stránok, informácií o zvolenom jazyku alebo mene a pod. Podrobnejšie informácie získate na uvedenom kontakte prevádzkovateľa webu.

Taktiež používame COOKIES tretích strán ( Google, Analytics, Facebook, Instagram, Gmail … ) tieto COOKIES môžu byť použité na reklamné účely formou remarketingu.

Vačšina prehliadačov COOKIES automaticky akceptuje, pokiaľ nieje prehliadač nastavený inak. Používaním jeho webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov COOKIES. Použítie COOKIES môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení webového prehliadača.

Predajca zhromažďuje so súhlasom zákazníka osobné údaje a to: meno, adresu, telefón, e-mailovú adresu. Tieto informácie slúžia predovšetkým pre urýchlenie objednávok zákazníkov a prípadne so súhlasom zákazníka k zasielaniu noviniek. Predávajúci vedome nepredá osobné údaje zákazníkov tretím stranám.

Pokiaľ s uschovaním osobných údajov nesúhlasíte, prosím napíšte nám email na info@idmshop.sk a Vaše osobné údaje vymažeme zo systému.