Obchodné podmienky

 1. IDMSHOP.SK je internetový obchod so sídlom v Starej Ľubovni (Slovensko). Zaoberáme sa predajom a distribúciou pracovného odevu, obuvy, ochranných pomôcok, náradia, vychádzkovej obuvy a rôznych pomôcok.
 2. Objednaním tovaru súhlasíte s nasledovnými obchodnými podmienkami. Vyhradzujeme si právo podmienky kedykoľvek upraviť. Odporúčame skontrolovať podmienky pri každom nákupe v internetovom obchode. Vaše ďalšie používanie stránky je súhlasom so zmenami obchodných podmienok.
 3. Objednávku môžete uskutočniť dvoma spôsobmi. Po registrácii na našej stránke požadovaný tovar pridáte do nákupného košíka, zvolíte požadovanú formu dopravy a spôsob platby pred ukončením objednávky.
 4. Zaslanie zásielky je na náklady objednávateľa. Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo prepravnej spoločnosti GEIS. Priebeh doručovania zásielky môžete sledovať tu: GEIS | Slovenská pošta

Momentálne akceptujeme platby prostredníctvom:

Bankového prevodu
Dobierky

 

Informácie o bankovom účte:

Ivan Kormaník
Poľská 30
064 01, Stará Ľubovňa
IČO:
DIČ:

IČ DPH: SK1085362377
VUB Banka
Číslo účtu: 4018091324/7500

 1. Vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť, ak neobdržíme platbu za tovar do 14 dní od objednania. Cena odmietnutého balíka bez postačujúceho zdôvodnenia zostáva vedená ako neuhradená na zákazníckom účte.
 2. Tovar a ceny na našej stránke sa môžu meniť. Vyhradzujeme si právo odstrániť akýkoľvek produkt v našej ponuke ako aj meniť ceny tovaru. Ceny uvedené na stránke sú vrátane DPH.
 3. Dohody o cene, zľavy a iné propagačné ponuky sa nedajú kombinovať. Takisto nie je možné použiť zľavové kupóny na už zľavnený tovar. Dostupnosť tovaru na stránke sa môže meniť a upravovať kedykoľvek.
 4. Náš e-shop je otvorený 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Z tohto dôvodu môže nastať situácie, kedy sa objednaný produkt vypredal v ten istý deň pri skoršej objednávke. Toto je extrémne zriedkavá situácia, avšak je nemožné ju predvídať. Ak by nastala, vopred sa ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a budeme Vás kontaktovať čo najskôr po zistení tejto skutočnosti.
 5. Špecifikácie, popis a navrhované použitie tovaru na našej stránke je poskytované ako všeobecná informácia. Aj keď by sme radi poskytovali čo možno najpresnejšie informácie, výskyt chyby je možný a preto nie je možné zakladať si ďalšie práva z dôvodu informácií o tovare poskytnutých na stránke.
 6. Poskytnuté osobné údaje budú použité výhradne pre postreby vybavenia objednávky. Neposkytujeme prístup k osobným informáciám žiadnym tretím stranám. V prípade neposkytnutia osobných údajov žiaľ nebudeme vedieť Vašu objednávku spracovať.
 7. Dodaný tovar je možné vrátiť do 14 dní od jeho doručenia. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a zabalený v originálnom balení. Pred vrátením tovaru nás prosím kontaktujte.
 8. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vrátenie tovaru ak sú na ňom znaky používania, rozobrania, poškodenia alebo ak je tovar nekompletný. Taktiež neakceptujeme vrátenie tovaru “na dobierku”.
 9. Farba alebo odtieň zobrazený na stránke sa môže odlišovať od skutočnosti.
 10. Termíny pre dodanie tovaru nie sú záväzné. Subjekt zodpovedný za včasné dodanie je zásielková služba. Dištancujeme sa od zodpovednosti za meškanie alebo iné skutočnosti spôsobené prepravou tovaru.
 11. Objednávateľ je povinný skontrolovať obsah zásielky pred jej prebratím. V prípade obdržania nekompletnej alebo inak nesprávnej objednávky musí byť spísaný protokol za prítomnosti doručovateľa. Jedine splnením týchto podmienok si môže objednávateľ nárokovať náhradu.
 12. E-mailová adresa zadaná pri registrácii do obchodu bude automaticky pridaná pre rozposielanie reklamných mailov. Registráciou na našej stránke súhlasíte so zasielaním reklamných mailov o novom tovare dostupnom prostredníctvom nášho obchodu.
 13. Vyhradzujeme si právo limitovať alebo odmietnuť zákazníka alebo subjekt bez udania dôvodu.
 14. V prípade ďalších skutočností, ktoré nie sú zachytené v tých obchodných podmienkach je potrebné sa riadiť obchodných zákonníkom.

Záručné podmienky

 1. Na všetok tovar zakúpený v našom obchode sa vzťahuje 2-ročná záručná lehota.
 2. Záruka sa vzťahuje len na chyby spôsobené chybou materiálu alebo vyhotovenia. Záruka sa nevzťahuje na:
 • opotrebovanie tovaru v dôsledku nosenia a bežného používania
 • preliačeniny, deformácie a ohnutie tovaru
 • poškodenia nehodami, haváriami, počasím, prírodnými pohromami.
 • poškodenie z dôvodu pádu, nesprávneho používania, ktoré môžu viesť k preťaženiu štrukturálnych častí bicykla
 • poškodenie nesprávnym poskladaním
 • znehodnotenie a hrdzavenie komponentov z dôvodu nesprávneho používania a skladovania
 • poškodenie spôsobené nevhodým čistením alebo mazaním, resp. jeho absenciou
 • ohnutia, praskliny a lom dielov
 1. Záruka bude zrušená, ak:
 • nie je predložený záručný list alebo doklad o kúpe
 • boli časti s viditeľným alebo predpokladaným poškodením naďalej používané
 • bola vykonaná akákoľvek zmena konštrukcie, alebo ak bol tovar prefarbený
 1. Na niektorý tovar je poskytovaná doživotná záruka výrobcom. Prípadné sťažnosti budú riešené v zmysle podmienok uvedených na záručnom liste alebo na stránke výrobcu.
 2. Akékoľvek úpravy tovaru musia byť prevádzané odborným mechanikom. Ak sa pokúsite o úpravy, môžete stratiť záruku.
 3. Ak sa vyskytne problém s akýmkoľvek tovarom objednaným z nášho obchodu, prosím kontaktujde nás na mailovej adrese: info@idmshop.sk, kde uvediete popis problému, dátum kúpy a meno kupujúceho. Priložením fotky poškodenia nám môžete pomôcť pri vybavení Vašej reklamácie efektívnejšie.
 4. Pri zasielaní reklamovaného tovaru na našu adresu nezabudnite priložiť vytlačený a vyplnený “Reklamačný formulár”, ktorý si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz.

Zmeny a úpravy

 1. Nenesieme zodpovednosť za žiadny zmeny alebo úpravy vykonané na originálnych súčastiach kupujúcim.
 2. Prefarbenie tovaru je dôvodom pre stratu záruky.

 

Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej jen „osobné údaje“) do databázy firmy Ivan Kormaník – Domáci majster (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“), a s ich spracovaním, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľov prepravy tovaru a podobne.
 2. Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby firmy Ivan Kormaník – Domáci majster, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu).
 3. Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Podmienky používania webových stránok

Firma Ivan Kormaník – Domáci majster, ďalej len („spoločnosť“), ktorá spravuje webové stránky www.idmshop.sk (ďalej len „stránky“), chce čo najpodrobnejšie opísať správu týchto stránok z hľadiska spracovania osobných údajov používateľov a návštevníkov stránok. Túto informáciu poskytujeme používateľom služieb týchto stránok aj v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov platných v oblasti spracovania osobných údajov. Táto informácia neplatí pre iné webové stránky, ktoré používatelia môžu navštíviť prostredníctvom externých odkazov, za ktoré spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť. Nasledujúce informácie vychádzajú aj z Odporúčania č. 2/2001, ktoré prijala dňa 17. mája 2001 Skupina európskych garantov na ochranu osobných údajov zriadená podľa čl. 29 smernice č. 95/46/ES, týkajúceho sa zberu osobných údajov na internete, s cieľom identifikovať minimálne požiadavky na zhromažďovanie osobných údajov a na zabezpečenie dôveryhodnosti a zákonnosti tejto činnosti (v zmysle článkov 6, 7, 10 a 11 smernice 95/46/ES).

 

Správca údajov

Na základe návštevy našich webových stránok môžu byť spracovávané vaše osobné údaje a akékoľvek iné údaje používané v súvislosti s poskytovaním našich služieb. Prevádzkovateľom je predávajúci (firma Ivan Kormaník – Domáci majster).

 

Práva subjektov údajov

Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo kedykoľvek dostať potvrdenie, či takéto údaje existujú alebo nie a dozvedieť sa ich obsah a pôvod, skontrolovať ich správnosť alebo požiadať o ich doplnenie, aktualizáciu alebo opravu. Okrem toho majú právo požiadať o ich vymazanie, zmenu na anonymnú formu alebo zablokovanie, ak sú údaje spracovávané v rozpore so zákonom, a v každom prípade majú právo aj odmietnuť ich spracovávanie zo zákonných dôvodov. Žiadosti je potrebné zaslať e-mailom na adresu: info@idmshop.sk alebo firme Ivan Kormaník – Domáci majster na vyššie uvedený adresu.

 

Účel spracovania údajov

Osobné údaje poskytnuté používateľmi, ktorí požiadajú o služby, budú použité len na účely vykonania služby alebo požadovaného plnenia a neposkytujú sa tretím osobám, s výnimkou prípadu, keď ich poskytnutie vyžaduje zákon alebo keď je to nevyhnutné na plnenie požadovaných služieb.

 

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov. Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete alebo rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú konkrétnu webovú stránku, a umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom. Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, a nepoužívajú sa ani tzv. cookies relácie alebo systémy na sledovanie používateľov. Viac o Cookies.

 

Nepovinnosť poskytnutia údajov

Okrem vyššie uvedený údajov o navigácii sa používateľ môže slobodne rozhodnúť, či poskytne osobné údaje na účely zasielania informačných materiálov alebo žiadosti o iné druhy služieb, ktoré spoločnosť ponúka. Neposkytnutie osobných údajov však môže znamenať, že požadované služba nebude môcť byť poskytnutá.

 

Spôsoby spracovania údajov

Osobné údaje sa spracovávajú v papierovej forme a/alebo elektronickej forme počas obdobia potrebného na dosiahnutie cieľov, pre ktoré boli zhromaždené. Na zabránenie strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávneným prístupom sa dodržiavajú sa osobitné bezpečnostné opatrenia.

 

Práva duševného vlastníctva

Vizuálny aj zvukový obsah našich stránok, vrátane základnej technológie, je chránený autorským právom a akýmkoľvek ďalším právom duševného vlastníctva a je výlučným vlastníctvom spoločnosti alebo jej pobočiek. Nemáte právo na reprodukciu, upravovanie, zverejňovanie, distribúciu, predaj a na akékoľvek iné použitie týchto materiálov stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

 

Odkazy na iné webové stránky

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie iných stránok tretích strán, na ktoré sa dostanete prostredníctvom našich stránok. Po presmerovaní na stránky tretích subjektov okamžite prestávajú platiť tieto Podmienky používania týchto stránok a následne budú platiť len podmienky používania webových stránok tretích strán, na ktoré ste vstúpili. Ak sa prostredníctvom našich stránok dostanete na stránky tretích osôb, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom nelegálne alebo podvodné, oznámte nám túto skutočnosť, aby sme mohli zrušiť odkaz na také pochybné stránky.

 

Recenzie, komentáre a iné obsahy

Je dovolené publikovať recenzie, komentáre a iné informácie, pokiaľ ich obsah nebude protizákonný, vulgárny, hanlivý, pokiaľ nebude porušovať súkromie, práva duševného vlastníctva alebo nebude iným spôsobom urážať spoločnosť alebo tretie osoby. Spoločnosť si vyhradzuje právo na odstránenie alebo na zmenu takého obsahu.